Aktualności

 • 01.09.14 - Nowy punkt dostÄ™pu dla miasta Kamienna Gora

  W dniu 05.09.2014 uruchomiony zostanie nowy punkt dostępowy do Internetu, kt??ry swoim zasięgiem pokryje 90 % miasta Kamienna G??ra.

 • 05.08.13 - PrzejÄ™cie sieci Linet w G?‚uszycy i Jedlinie Zdr??j

  Szanowni klienci, Mi?‚o nam poinformować, ??e z dniem 01 sierpnia 2013 r. w?‚a?›ciciel sieci LINET rozpoczÄ…?‚ wsp???‚pracÄ™ z naszÄ… firmÄ… w zakresie ?›wiadczenia us?‚ugi dostÄ™pu do Internetu i us?‚ug VoIP. PrzejÄ™cie sieci Linet przez naszÄ… firmÄ™ pozwoli?‚o nam na rozbudowanie silniejszej pozycji na rynku telekomunikacyjnym w powiecie wa?‚brzyskim. Zapewniamy Pa?„stwa, ??e ta zmiana w ??aden spos??b nie wp?‚ywa negatywnie na parametry ?›wiadczonych us?‚ug przez nasza firmÄ™.

 • 23.07.13 - Nowy punkt dostÄ™pu dla miejscowo?›ci Marcisz??w, DÄ™brznik

  Szanowni Pa?„stwo w dniu 10.07.2013 zosta?‚ uruchomiony nowy punkt dostÄ™pu do Internetu dla DÄ™brznika oraz Marciszowa. Wszystkich chÄ™tnych zapraszamy do sk?‚adania zam??wie?„ na pod?‚Ä…czenie, najwy??sza dostÄ™pna aktualnie taryfa to a?? 20 Mb/s.

 • 03.07.13 - Dofama Thies wybra?‚a Nsys jako dostawcÄ™ Internetu

  Szanowni Pa?„stwo To ju?? kolejna firma z sektora biznes z naszego powiatu, kt??ra zaufa?‚a naszym us?‚ugom ?›wiadczonym na najwy??szym poziomie.

 • 02.06.13 - Zestawienie Transmisji ?‚Ä…cza dla Radia Maryja

  Nasza firma uruchomi?‚a w dniu 02.06.2013 w Bazylice Krzeszowskiej na potrzeby okoliczno?›ci Spotkania Podw??rkowych K???‚ek ?»ywego R????a?„ca, transmisjÄ™ internetowÄ… dla Radia Maryja.


Speedtest.net Mini Bandwidth Speed Test

Mierzenie prędkości łącza:
Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.